Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2023 rok

Załączniki

Treść aktu