Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Ogłoszenia

Ogłoszenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
131-01-2023Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego: Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację, że Starosta Ostródzki decyzją Nr 1/2023 z dnia 31.01.2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi – Gminie Morąg na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie odcinka drogi gminnej G35 w JędrychówkuOgłoszeniaAktualny
227-01-2023Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu: Decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji nr 75/2021 z dnia 03.02.2021 r., znak: BA.6740.534.2020 wydaną przez Starostę OstródzkiegoOgłoszeniaAktualny
327-01-2023Obwieszczenie: Starosta Ostródzki zawiadamia, że zakończono zbieranie materiałów w sprawie wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 3 miasta Morąg, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/5 o pow. 0,3697 ha, w celu przeprowadzenia przez Energa – Operator S.A. prac polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV.OgłoszeniaAktualny
426-01-2023Ogłoszenie otwartych konkursów ofert nr 1,2,3 na realizację zadań publicznych w 2023 roku.OgłoszeniaAktualny
523-01-2023Informacja dot. systemu informacyjnego zawierającego dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowegoOgłoszeniaAktualny
620-01-2023Zawiadomienie o zakończeniu zbieranie materiałów w sprawie wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wygoda gmina Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 104 o pow. 2,18 ha i nr 105 o pow. 1,29 ha, dla których nie urządzono ksiąg wieczystych, w celu przeprowadzenia przez Energa – Operator S.A. prac polegających na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV.OgłoszeniaAktualny
720-01-2023Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 OSR 5301 A w miejscowości Chojnik, gmina Morąg, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 55/1OgłoszeniaAktualny
819-01-2023Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - m.Dobrocin, obręb Stare Kiełkuty gm. Małdyty, dz. nr 6/5 o pow. 3,5331 haOgłoszeniaAktualny
917-01-2023Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości w drodze licytacji publicznej - RENAULT LAGUNAOgłoszeniaAktualny
1016-01-2023Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” w miejscowości Bramka, gmina Morąg, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 119/4OgłoszeniaAktualny
1113-01-2023Decyzja Nr 21-zm/2023 zmieniająca decyzję Nr 765/2021 z dnia 05.11.2021 r., znak: BA.6740.612.2021 wydaną przez Starotę Ostródzkiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej SPV Miłakowo 2 o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102 obr. m. Miłakowo, gm. MiłakowoOgłoszeniaAktualny
1213-01-2023Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Morąg postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie odcinka drogi gminnej G35 w JędrychówkuOgłoszeniaAktualny
1312-01-2023Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - Obręb nr 1 miasta Morąg, ul. Żeromskiego 19OgłoszeniaAktualny
1410-01-2023Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Naprom, gm. Ostróda, pow. ostródzki, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj.: studni nr SW-1 (dz. ewid. nr 190/3 obręb ewid. nr 0021 Naprom) i studni nr SW-4OgłoszeniaAktualny
1509-01-2023Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostródzkiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOgłoszeniaAktualny
1605-01-2023Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 115/26 obr. 0006 Góry Łubiańskie, gm. GrunwaldOgłoszeniaAktualny
1703-01-2023Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji że zostało wszczęte na wniosek Inwestora – Zarządu Powiatu reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w OstródzieOgłoszeniaAktualny
1803-01-2023Decyzja NR 8-zm/2022 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 764/2021 z dnia 05.11.2021 r.OgłoszeniaAktualny
1930-12-2022OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJOgłoszeniaAktualny
2029-12-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - Miasto Ostróda , obręb nr 8, ul. Tadeusza Kościuszki 2 (pomieszczenia o łącznej powierzchni 128,38 m2 )OgłoszeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 644 rekordów.